Politika ochrany soukromí a využívání souborů cookies:

 1. Obchod myHummy.cz automaticky neshromažďuje žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.
 2. Soubory cookies představují datové informace, především textové soubory uchovávané v koncovém zařízení uživatele obchodu a jsou určené k využívání internetových stránek obchodu. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, z níž pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem, který na koncovém zařízení uživatele obchodu umisťuje soubory cookies a má k nim přístup, je provozovatel obchodu.
 4. Soubory cookies se využívají za účelem:
  1. přizpůsobení obsahu internetových stránek obchodu uživatelovým preferencím a optimalizace využívání internetových stránek; především tyto soubory umožňují rozpoznat koncové zařízení uživatele obchodu a příslušně zobrazit internetovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;
  2. vytvoření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé obchodu využívají internetové stránky, co umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
 5. V rámci obchodu se používají dva zásadní druhy souborů cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). Dočasné cookies jsou krátkodobé soubory uchovávané v uživatelově koncovém zařízení do okamžiku opuštění internetové stránky nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče). „Trvalé“ cookies soubory se uchovávají v uživatelově koncovém zařízení po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je uživatel neodstraní.
 6. V rámci obchodu se používají tyto druhy souborů cookies:
  1. „nezbytné“ soubory cookies, které umožňují využívat služby dostupné v rámci obchodu, např. ověřovací soubory cookies, používané pro služby vyžadující ověření v rámci obchodu;
  2. soubory cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti, například využívané k zjišťování zneužití v oblasti ověřování v rámci obchodu;
  3. „výkonnostní“ soubory cookies, které umožňují sběr informací o způsobu využívání internetových stránek obchodu;
  4. „funkční“ soubory cookies, které umožňují „zapamatování“ uživatelových nastavení a personalizaci rozhraní, např. v oblasti zvoleného jazyka nebo regionu, z nějž uživatel pochází, velikost písma, vzhled internetové stránky atp.;
  5. „reklamní“ soubory cookies, které umožňují dodat uživatelům reklamní obsahy přizpůsobené jejich zájmům.
 7. V řadě případů program sloužící k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) ve svém výchozím nastavení umožňuje uchovávat soubory cookies v uživatelově koncovém zařízení. Uživatelé obchodu mohou kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookies. Tato nastavení lze změnit především tak, že zablokují automatické nakládání se soubory cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo budou pokaždé informovat o jejich umístění do počítače uživatele obchodu. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies jsou k dispozici v nastavení programu (internetového prohlížeče).
 8. Provozovatel obchodu informuje, že omezení využívání souborů cookies, může mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách obchodu.
 9. Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení uživatele obchodu mohou využívat rovněž zadavatelé reklamy a partneři obchodu, kteří spolupracují s jeho provozovatelem.
 10. Více informací o souborech cookies je k dispozici v sekci „Pomoc“ v menu internetového prohlížeče.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab