Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje proces shromažďování a zpracování uživatelských dat společnosti
Szumisie sp. z o.o. se sídlem v Jamno 73B, 99-400 Lowicz ve své mobilní aplikaci, "myHummy",
k dispozici v Obchodě Google Play a Apple Appstore.
Aplikace "myHummy" neobsahuje žádné údaje o uživatelích, které by mohly být použity k
jednoznačné osobní identifikaci: včetně telefonních čísel, e-mailových adres, účtů sociálních sítí
nebo fotografií. Aplikace "myHummy" navíc nevybírá žádná data, která by mohla být použita k
identifikaci přesných geografických informací svých uživatelů.
Aplikace "myHummy" používá analytický systém Firebase, který poskytuje společnost Google,
prostřednictvím kterého určení zaměstnanci společnosti Szumisie sp. z oo mohou získat
následující uživatelské informace: počet uživatelů aplikace; jak každý uživatel interaktivně
pracuje s aplikací; přibližné geografické umístění uživatele a; technické údaje zařízení, na kterém
je aplikace nainstalována. Firebase Analytics neumožňuje identifikaci jednotlivých uživatelů.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab